Tere Hamd Ki Nhi Inteha (Kalaam-E Shaikhe Azam)

                 Hamde Bari Ta'la

Shaikhe Azam Hazrat Syed Izhar Ashraf Ashrafi Jilani (Rh.)


Tere hamd ki nhi inteha, teri shaan jalla jalaluhu
Tera zikr dafa'e har bala, tere shaan jalla jalaluhu

Tu Kareem hai tu khabeer hai, tu Rahim hai  tu Qadir hai
Teri rahmaton ka hai aasra, tere shaan jalla jalaluhu

Na tere karam ki misaal hai, na najeer hai na shareek hai
Koi tere jaisi a'ta nhi, tere shaan jalla jalaluhu

Tu hi rab hai saare jahan ka,  teri shaan banda nawaaz hai
Tuhi bakhsh de meri har khata, tere shaan jalla jalaluhu

Hai hidayaton ka yeh silsila, jo rasul tumne hame diya
Tabhi sab ko tera patah chala, tere shaan jalla jalaluhu

Jo tere rasul ka ho gaya, wohi bilyaqi tujhe pa gaya
Tera qurb asl hai mad'a, tere shaan jalla jalaluhu

Hai gunahgar che bahut bare naheen hai karam se tere bare
Ho qabool meri har ek dua tere shaan jalla jalaluhu


★Izhar-E Aqidat★
Shaikhe Azam Hazrat Syed Izhar Ashraf Ashrafi Jilani (Rh.)

No comments

Thanks for comment

Powered by Blogger.